dr n.med. Karolina Dzieżyc – Jaworska

NEUROLOG

przyjmuje pacjentów od 18 roku życia

zajmuje się:

● leczeniem chorób układu pozapiramidowego,
● rzadkim chorobami genetycznymi układu nerwowego,
● diagnostyką różnicową
leczeniem najczęstszych chorób i dolegliwości neurologicznych jak:
● bóle i zawroty głowy,
● migrena
● bóle kręgosłupa,
● padaczka,
● choroba Parkinsona
● zespoły korzeniowe
● neuropatie
● zespoły otępienne,
● choroby naczyniowe mózgu.

W swojej praktyce zawodowej dużą uwagę przywiązuje do prewencji chorób poprzez modyfikację czynników ryzyka i zmianę stylu życia.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W 2013 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
W 2015 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii

Doświadczenie zawodowe

12/2008-11/2015 II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, lekarz rezydent
03/2016-11/2016 II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Asystent naukowy
12/2016- 02.2021 II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Adiunkt

Jest autorką i współautorką wielu publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.
Uczestniczka wielu kursów i staży zagranicznych m.inn. w Belgii, Czechach, Austrii, Chorwacji.

Biegła znajomość języka angielskiego. Udziela porad w języku angielskim.