dr n. med. Katarzyna Jóźwik – Plebanek

przyjmuje pacjentów od 18 roku życia

Zajmuje się kompleksową diagnostyką kardiologiczną i leczeniem pacjentów z:

● chorobą wieńcową serca, w tym po przebytym zawale mięśnia sercowego
● nadciśnieniem tętniczym
● niewydolnością serca
● zaburzeniami rytmu serca
● wadami zastawkowymi serca
● wysokim ryzykiem sercowo – naczyniowym w przebiegu obturacyjnego bezdechu sennego
● dysplazją włóknisto – mięśniową tętnic

Posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu badań:
EKG, holter EKG, holter ciśnieniowy,
scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego (SPECT).

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

W 2016 r uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny-kardiologii

04.2017 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii
Od marca 2018 r rozpoczęła specjalizację w dziedzinie medycyny nuklearnej

Doświadczenie zawodowe:

Od 11.2017 Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie, Klinika Nadciśnienia Tętniczego
Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej zatrudnienie na stanowisku kardiolog
07.2017 – 05.2019 SZPZLO Warszawa – Mokotów Poradnia Kardiologiczna
07-09.2017 – SPZOZ Mińsk Mazowiecki, Oddział Internistyczny – starszy asystent.
12.2008- 09.2016 – Instytut Kardiologii w Warszawie, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, lekarz
09.2013 – ESH Summer School of Hypertension, Porto, Portugalia
2009-2010 – SZPZLO Warszawa – Mokotów – lekarz ogólny
10.2007-10.2008 – SPCSK Warszawa, lekarz stażysta

członkostwo w Towarzystwach Naukowych

Od 2013 r. Członek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
Od 2012 r. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Od 2020 r.Wykładowca Programu Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej
w województwie łódzkim i mazowieckim.

Biegła znajomość języka angielskiego. Udziela porad w języku angielskim.

dr n. med. Edyta Kaczmarska-Dyrda

przyjmuje pacjentów od 18 roku życia

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów:

● przewlekłymi zespołami wieńcowymi
● strukturalnymi chorobami serca
● nadciśnieniem tętniczym
● niewydolnością serca
● zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia
● wadami zastawkowymi

Posiada długoletnie doświadczenie w wykonywaniu badania ECHO serca, holter ciśnieniowy

Absolwentka I wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

w 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych
w 2015 roku tytuł specjalisty chorób wewnętrznych
w czerwcu 2020 roku tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii

Doświadczenie zawodowe:

2005 r. praktyki z zakresu kardiologii w Royal Infirmary of Glasgow, Scotland, UK
2006 r. praktyki z zakresu chorób wewnętrznych w Mt. Sinai Hospital, Toronto, Ontario, Canada
2007 r. staż podyplomowy, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń, Warszawa, ul. Lindley’a 4
Od 2008 lekarz w Instytucie Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca, Warszawa

członkostwo w Towarzystwach Naukowych

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

Biegła znajomość języka angielskiego. Udziela porad w języku angielskim.