W dniu 20 marca 2020r Centrum Medyczne Wilno wprowadziło

zdalne konsultacje lekarskie (on-line) tzw. WIDEO WIZYTY

jako alternatywę dla wizyt stacjonarnych

WARIANT I

Pacjent rejestruje się telefonicznie.
Pacjenci pierwszorazowi wypełniają i przesyłają do Kliniki podpisany skan Karty Pacjenta (nie dotyczy Pacjentów już zarejestrowanych.)
Ustalany jest termin wizyty.
Pacjent na podanego przez siebie e-maila otrzymuje e-maila z Kliniki z dostępem do programu medycznego Kliniki wraz z linkiem aktywacyjnym do wizyty oraz instrukcję pierwszej wizyty.
● Po aktywowaniu linku Pacjent w ramach WIDEO WIZYTY łączy się z dowolnego miejsca z wybranym wcześniej specjalistą.

WARIANT II

Pacjentom nie posiadającym własnych komputerów i dostępu do internetu, po weryfikacji telefonicznej przez personel Kliniki, Klinika udostępnia swój gabinet i komputer. Wariant ten dotyczy tylko pacjentów nie mających objawów grypopodobnych i wysokiej temperatury.

Pacjent znajduje się sam na sam z lekarzem jak podczas wizyty stacjonarnej . Czas wizyty jednego Pacjenta wynosi 30 minut.

dokumentacja medyczna

Jeśli Pacjent posiada dokumentację medyczną nagraną na nośnikach i pomocną w przeprowadzeniu WIDEO WIZYTY, prosimy o jej wcześniejsze dostarczenie do Kliniki celem wprowadzenia jej do dokumentacji Pacjenta. Dokumentację (skan) Pacjenci przesyłają e-mailem na adres:

kontakt@klinikawilno.pl

w przypadku pytań lub celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy dzwonić na podane numery telefonów:

22-119-6666,

601-351-749

pokaż w Google Maps