REZONANS MAGNETYCZNY  aparat  1,5 T

1. MR głowy 495 zł
2. MR głowy Epi 650 zł
3. Angio MR głowy + MR głowy 700 zł
4. Cholangio MR (MRCP) 495 zł
5. Angio MR głowy 515 zł
6. MR głowy z opcją perfuzji (PWI), MR głowy z opcją dyfuzji (DWI) po 510 zł
7. MR przysadki, MR zatok, MR oczodołów, MR twarzoczaszki po 525 zł
8. MR szyi, MR krtani po 545 zł
9. MR kręgosłupa szyjnego, MR kręgosłupa piersiowego, MR kręgosłupa lędźwiowego po 545 zł
10. MR kręgosłupa 2 odcinki 860 zł
11. MR całego kręgosłupa ( 3 odcinki) 1180 zł
12. MR jamy brzusznej, MR miednicy mniejszej, MR śródpiersia po 645 zł
13. MR kości (1 przedramienia, 1 ramienia, 1 uda, 1 podudzia) po 675 zł
14. MR stawu (1 kolanowego, 1 barkowego, 2 biodrowych), po 675 zł
15. MR małych kości (1 dłoni, 1 stopy) po 720 zł
16. MR małych stawów (1 skokowego,1 łokciowego, 2 stawów skroniowo-żuchwowych, 1 nadgarstka, 1 dłoni, 1 stopy) po 720 zł
17. MR serca z oceną funkcji skurczowej 820 zł
18. MR serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności 850 zł
19. MR badanie morfologiczne serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności 920 zł
20. MR badanie serca z oceną funkcji skurczowej, żywotności oraz oceną perfuzji wieńcowej w spoczynku z próbą czynnościową 1020 zł
21. MR badanie serca z oceną ilościową przepływu krwi 600 zł
22. MR prostaty z kontrastem 875 zł
23. Angio MR innej okolicy anatomicznej 640 zł
24. Urografia MR 670 zł
25. Mammografia MR z kontrastem 795 zł

REZONANS MAGNETYCZNY aparat 3T

1. MR głowy 550 zł
2. MR głowy Epi 750 zł
3. Angio MR + MR głowy 750 zł
4. Cholangio MR (MRCP) 545 zł
5. Angio MR głowy, MR głowy z opcją perfuzji (PWI), MR głowy z opcją dyfuzji (DWI) po 565 zł
6. MR przysadki, MR zatok, MR oczodołów, MR twarzoczaszki po 575 zł
7. MR szyi, MR krtani po 595 zł
8. MR kręgosłupa szyjnego, MR kręgosłupa piersiowego, MR kręgosłupa lędźwiowego po 595 zł
9. MR kręgosłupa 2 odcinki 910 zł
10. MR całego kręgosłupa ( 3 odcinki) 1230 zł
11. MR jamy brzusznej, MR miednicy mniejszej, MR śródpiersia 695 zł
12. MR kości (przedramienia, ramienia, uda, podudzia), MR małych kości (dłoni, stopy)
MR stawu (kolanowego,barkowego,biodrowych), MR małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo-żuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy) po 835 zł

13. Ortopedyczne badanie MR + Artrografia – 835 zł
14. Urografia MR 720 zł
15. MR prostaty z kontrastem 925 zł
16. Angio MR innej okolicy anatomicznej 690 zł
17. MR tkanek miękkich wskazanej okolicy 695 zł

UWAGA:

Centrum Medyczne Wilno

Do każdego badania daje pacjentowi bon rabatowy o równowartości 50 zł. Po okazaniu bonu w punkcie wykonywania badań pacjent płaci o 50 zł mniej za każde badanie wyszczególnione na liście. Na bonie rabatowym musi znajdować się pieczątka CMW, rodzaj badania oraz PESEL pacjenta.

pokaż w Google maps