W ramach współpracy z uznanymi podmiotami medycznymi Centrum Medyczne Wilno oferuje pacjentom badania Tomografem Komputerowym.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK) jest metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała pacjenta. Z uwagi na niezwykle wszechstronny zakres zastosowań tomografia komputerowa stała się podstawową metodą obrazowania we wszystkich specjalnościach medycyny. Diagnostykę przy jej zastosowaniu stosuje się m.in. w obrazowaniu urazów, w badaniach głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej, do obrazowania narządów wewnętrznych, w tym wątroby, trzustki, nerek, w wykrywaniu zmian nowotworowych oraz krwawień i zatorów. 

TK służy również do wirtualnej kolonoskopii oraz nieinwazyjnego badania naczyń wieńcowych, zastępującego klasyczną koronarografię, a także stosowana jest do innych badań angiograficznych.

Kto zleca badanie tomografii komputerowej :

Neurochirurg w celu diagnostyki podejrzewanych zmian rozrostowych mózgu i kręgosłupa, określenia obecności malformacji naczyniowych, zmian pourazowych i nowotworowych czaszki i kręgosłupa

Kardiolog lub lekarz chorób wewnętrznych w celu oceny ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych, oceny stanu zaawansowania choroby wieńcowej, oceny morfologii i funkcji serca, oceny morfologii aorty i innych dużych naczyń krwionośnych, wykluczenia wrodzonej czy nabytej wady serca

Lekarz chorób wewnętrznych, pulmonolog, urolog, pediatra czy ginekolog w celu diagnostyki patologi płuc i ścian klatki piersiowej w procesach łagodnych i złośliwych, oceny węzłów chłonnych śródpiersia, diagnostyki przełyku, zatorowości płuc, pylicy płuc, zwłóknień płuc, oceny wątroby, dróg żółciowych, trzustki, żołądka, jelita cienkiego i grubego, nadnerczy, nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, macicy i jajników

Ortopeda w celu oceny układu kostno – mięśniowego po przebytym urazie i operacji oraz przed planowaną operacją a także w diagnostyce guzów, chorób zwyrodnieniowych, zapaleń kości, w chorobie Pageta i dysplazji włóknistej kości. Ortopeda może też skierować pacjenta na badanie TK niektórych dużych stawów, np. kolanowego, czy biodrowego, z dostawowym podaniem środka kontrastowego

Onkolog w celu zlokalizowania i określenia rozległości procesu nowotworowego, jak również przed planowaną terapią i w trakcie terapii, jako kontrola efektów leczenia

Chirurg w celu wykonania diagnostyki ostrych i przewlekłych chorób chirurgicznych jamy brzusznej i miednicy, oraz po urazach tułowia czy klatki piersiowej. Badanie TK jest najczęściej wykonywane do określenia stanu dużych naczyń np. aorty, przed planowaną operacją

Laryngolog w celu określenia charakteru zmian guzowatych szyi w tym krtani oraz chorób zatok obocznych nosa, jamy nosowej, gardła, uszu i ślinianek

Okulista w celu pogłębienia diagnostyki zmian zapalanych, nowotworowych i pourazowych

Endokrynolog w celu oceny przysadki u osób, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania badania MR przysadki

W zależności od potrzeb tomografia komputerowa pozwala uzyskać przestrzenne obrazy tchawicy i oskrzeli, jelita grubego  i cienkiego, jest to tzw. wirtualna bronchoskopia i wirtualna kolonoskopia