Od dnia 20 marca 2020r Centrum Medyczne Wilno wprowadziło

jako alternatywę dla wizyt stacjonarnych

zdalne konsultacje lekarskie (on-line) – WIDEO WIZYTY i TELE WIZYTY

ZASADY PRZEPROWADZANIA E- WIZYT

Pacjent rejestruje się telefonicznie.
Pacjenci pierwszorazowi wypełniają i przesyłają do Kliniki podpisane i zeskanowane niezbędne dokumenty do przeprowadzenia e-wizyty (nie dotyczy Pacjentów już zarejestrowanych.)
Ustalany jest termin wizyty.
Pacjent na podanego przez siebie e-maila otrzymuje e-maila z Kliniki z dostępem do programu medycznego Kliniki wraz z linkiem aktywacyjnym do wizyty oraz instrukcję pierwszej wizyty.
● Po aktywowaniu linku Pacjent w ramach WIDEO WIZYTY łączy się z dowolnego miejsca z wybranym wcześniej specjalistą.

W przypadku tele wizyty po spełnieniu wymogów formalnych Pacjent podaje nr swojego telefonu i o ustalonej godzinie oczekuje na połączenie z wybranym lekarzem

dokumentacja medyczna

Jeśli Pacjent posiada dokumentację medyczną nagraną na nośnikach i pomocną w przeprowadzeniu WIDEO lub TELE WIZYTY, prosimy o jej wcześniejsze dostarczenie do Kliniki celem wprowadzenia jej do dokumentacji Pacjenta. Dokumentację (skan) Pacjenci przesyłają e-mailem na adres:

kontakt@klinikawilno.pl

w przypadku pytań lub celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy dzwonić na podane numery telefonów:

22-119-6666,

601-351-749

pokaż w Google Maps